VEEL GESTELDE VRAGEN

DOWNLOAD HIER DE RELEVANTE DOCUMENTEN

- Informatiedocument Oost Ecostroom

- Ledenovereenkomst (op te vragen bij aanmelding)

- Statuten

 Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief Oost Ecostroom november 2019

Nieuwsbrief Oost Ecostroom september 2019

 

WAT IS OOST ECOSTROOM?

Oost Ecostroom is het achttiende project van van Ecostroom waarbij bewoners verenigd in een energiecoöperatie een of meerdere zonnepanelen-installaties exploiteren. De Gemeente Amsterdam heeft één dak in Amsterdam Oost beschikbaar gesteld waarop ongeveer 100 panelen geplaatst kunnen worden. Burgers en ondernemers uit de buurt kunnen zich nu inschrijven om gezamenlijk energie op te wekken!

 

KAN IEDEREEN MEEDOEN?

Oost Ecostroom maakt gebruik van de Postcoderoosregeling.

Buurtbewoners die wonen in de volgende postcodes kunnen meedoen: 1018, 1019, 1092, 1093, 1094, 1097 en 1098. Dit zijn postcodes in Amsterdam Oost en Centrum.

Alle bewoners en bedrijven in deze postcodes kunnen meedoen.


WAT IS DE POSTCODEROOSREGELING?

De Postcoderoosregeling is ontwikkeld door de overheid om lokale energie opwekking te stimuleren. Zo wordt het mogelijk voor bewoners om hun eigen groene energie op te wekken, op het dak van iemand anders. De regeling is gegarandeerd voor 15 jaar.

De Postcoderoosregeling, ook wel De Regeling Verlaagd Tarief, is een regeling waarmee leden van een coöperatie een energiebelasting- en BTW-korting op de energienota krijgen, voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Je kunt tot maximaal 10.000 kWh de energiebelasting en BTW van je eigen energienota terugkrijgen.


HOE RENDABEL ZIJN ZONNEPANELEN?

Deelnemen aan dit buurtproject is heel rendabel. Een voorzichtige inschatting is dat de zonnepanelen een rendement hebben van 6-8%. We verwachten een terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

The Amsterdam School of Real Estate heeft een model gemaakt waarmee we ons rendement berekenen. Doorgaans koersen bewonersprojecten van Ecostroom af op een rendement van 8%.
Bij Oost Ecostroom lijkt dat nog iets hoger te zijn. Het rendement komt uit twee verschillende stromen. Hieronder zijn deze geldstromen kort uitgelegd:

1. De coöperatie levert de stroom aan Greenchoice waarvoor de coöperatie tussen de €0,03 en €0,05 per kWh ontvangt. Hier wordt jaarlijks de onderhoudskosten van maximaal €6 per paneel van ingehouden en het overige deel wordt aan de leden uitbetaald.

2. Door de regeling Verlaagd Tarief/Postcoderoosregeling krijgt het lid van de coöperatie naar rato wat zijn/haar panelen hebben opgewekt gedurende 15 jaar lang een teruggave van de energiebelasting en BTW over zijn/haar energierekening. In 2018 bedraagt dit €0,1265 per kWh. Wanneer een lid meer opwekt met zijn/haar aandeel in de coöperatie dan zijn/haar eigen verbruik ontvangt het lid over het 'overschot' geen teruggave van de energiebelasting en BTW. Deze zijn immers in eerste instantie ook niet betaald.

Een voorbeeld: Wanneer een lid met vier panelen ongeveer 1000 kWh in één jaar opgewekt heeft, maar zelf maar 800 kWh verbruikt heeft, krijgt het lid alleen een teruggave van de energiebelasting en BTW over 800 kWh. Het lid krijgt wel de vergoeding die Greenchoice betaalt voor de opgewekte stroom over de volledige 1000 kWh. Dit staat namelijk los van de eigen energierekening.

De panelen die wij afnemen bij installateurs hebben doorgaans 12 jaar productgarantie (fabrieksfouten) en 25 jaar vermogensgarantie (na 12 jaar 92% van het vermogen en na 25 jaar 83% van het vermogen). Panelen gaan doorgaans 30 jaar mee.

 

Een voorbeeld van de verwachtte opbrengst van één paneel(deel). Dit voorbeeld is een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Afbeelding 1: Een voorbeeld van de verwachtte opbrengst van één paneel. De verwachting is een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


WAT GEBEURT ER ALS NA 15 JAAR DE REGELING NIET WORDT VERLENGD?

In de rendementsberekening houden we rekening met de aftrek van de energiebelasting en BTW voor een periode van 15 jaar doordat het Rijk de aanwijzing voor deze periode heeft gegarandeerd. Elk nieuwe project mag dus gegarandeerd 15 jaar gebruik maken van deze regeling. Na deze periode zijn er vier mogelijkheden.

A. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten te verlengen, de panelen blijven dus energie opwekken en de leden krijgen naast de verkoop van de energie ook nog steeds de teruggave van hun energiebelasting en BTW.

B. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De panelen blijven wel eigendom van de coöperatie en de leden ontvangen alleen nog de vergoeding voor de verkoop van de energie

C. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. De leden besluiten gezamenlijk om de gehele installatie te verkopen. De restwaarde wordt in een keer uitgekeerd aan de leden.

D. Het Rijk besluit de regeling voor de projecten na 15 jaar op te schorten. Inmiddels zijn er panelen op de markt die zó goed zijn, dat de leden kunnen besluiten om de gehele installatie te vervangen met nieuwe panelen.

De panelen blijven in eigendom van de coöperatie, en dus de leden, tot anders wordt besloten door de leden. Dergelijke beslissingen worden dus tijdens een ALV over 15 jaar besloten. Het bestuur zal een adviserende rol hebben.


WAT ZIJN DE KOSTEN?

Een paneeleenheid kost € 350,- per paneeleenheid. In dit bedrag zitten ook alle kosten verwerkt zoals constructierapport, zonnepanelen plaatsen, omvormers, de aansluiting aan het net, etc.

Er is een minimale afname van twee zonnepanelen.

Met het afnemen van zonnepanelen word je lid van de coöperatie.


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Alle buurtbewoners en ondernemers rond de postcode 1093 kunnen deelnemen aan dit buurtproject. Om deel te nemen sluit je een overeenkomst af met de coöperatie Oost Ecostroom. Deze ledenovereenkomst is het contract tussen buurtbewoner/ondernemer en de coöperatie. Daarin staat beschreven wat de verplichtingen zijn van de coöperatie naar haar leden toe, hoe de paneeleenheden zijn over te dragen en hoeveel paneeleenheden je bezit. Wanneer beide partijen deze overeenkomst hebben getekend is deze rechtsgeldig. 


WERKEN JULLIE SAMEN MET ÉÉN ENERGIELEVERANCIER?

Een van de randvoorwaarden bij een Postcoderoosproject is dat één leverancier de stroom opkoopt die de installatie opwekt. Bij dit project is dat Greenchoice. 


HOEVEEL ENERGIE WEKT EEN ZONNEPANEEL OP?

We gaan zonnepanelen met minimaal 300 WP plaatsen. Dat levert tussen de 230 en 250 kWh per jaar op. Een gemiddeld huishouden in Amsterdam verbruikt een equivalent van 8-10 panelen. De panelen die we op het oog hebben zijn van een Duits/Koreaanse firma met een zeer goede reputatie.

 

WERKT MIJN ENERGIELEVERANCIER MEE AAN HET VERREKENEN VAN DE POSTCODEROOSREGELING?

Er is een lijst van inmiddels 21 maatschappijen die de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) kunnen verwerken. Je kunt ze hierboven vinden in de link.
Staat jouw energiemaatschappij er bij dan hoef je niet over te stappen om mee te doen.

Staat jouw energiemaatschappij er niet bij? Dan raden we aan om eerst contact op te nemen met je energieleverancier of zij de regeling inmiddels wel administreren of dat zij dit op korte termijn gaan doen.

Indien zij (nog) niet de regeling administreren, kan je overwegen om over te stappen naar een van de leveranciers in bovengenoemde lijst. Doordat de coöperatie een samenwerkingsverband heeft met Greenchoice, is het voor de coöperatie het meest gunstig indien je overstapt naar hen. Dit kun je doen via onze eigen pagina op hun website: https://www.greenchoice.nl/ecostroom/


KAN IK BTW TERUGVRAGEN?

Wie panelen koopt bij Oost Ecostroom koopt feitelijk een aandeel in de coöperatie. Bij afname van 8 panelen wordt je dus bijvoorbeeld 8/350ste deel aandeelhouder in de coöperatie. Als lid van de coöperatie betaal je geen BTW maar kun je ook geen BTW aftrekken. De coöperatie verrekent de BTW van de installatie.


WANNEER WORDEN DE PANELEN GEPLAATST?

In de loop van 2020 zullen er ruim 100 panelen geplaatst worden op het dak van het gebouw aan de Pontanusstraat 278. Middels de nieuwsbrief zal de definitieve startdatum van de aanleg van de panelen worden gecommuniceerd. Het is mogelijk panelen te reserveren! Vul daarvoor het aanmeldformulier in! Dan zullen we je ook een nieuwsbrief sturen over de voortgang van het project.


WAT ALS IK GA VERHUIZEN?

Als je gaat verhuizen buiten de Postcoderoos dan kunnen de zonnepanelen overgedragen worden aan de nieuwe bewoner(s). Wanneer dit niet mogelijk is dan koopt de coöperatie de zonnepanelen terug voor de boekwaarde. De afname van de boekwaarde zal altijd lager zijn dan het rendement zodat het kopen van panelen ten alle tijden rendabel zal zijn.


WAT ALS ER IETS GEBEURT MET HET DAK VAN HET GEBOUW?

Er is met de eigenaar van het gebouw een huurovereenkomst afgesloten voor de komende 15 jaar met een automatische verlenging van telkens 5 jaar. De intentie is om veel langer gebruik te maken van het dak. Bij brand of schade zijn de zonnepanelen verzekerd.


IS ER EEN VERDIENMODEL VOOR DE EIGENAAR VAN HET GEBOUW?

De eigenaar hoeft niet zelf te investeren in duurzame maatregelen, maar maakt het complete gebouw wel duurzamer. Dit maakt het voor de eigenaar interessant om zijn dak beschikbaar te stellen. De eigenaar van het gebouw stelt het dak ter beschikking zodat buurtbewoners de mogelijkheid hebben om ook groene lokale energie op te wekken. Daarnaast zorgt het voor de ondernemer dat er meer binding met de buurt ontstaat.

 

WELKE PROJECTEN HEEFT ECOSTROOM NOG MEER GEREALISEERD?

Eerder succesvol afgeronde bewoners Energie Projecten zijn bijvoorbeeld GWL EcostroomWOW EcostroomHuygens EcostroomWestergasfabriek Ecostroom en vanaf december 2018 ook August Ecostroom Voor meer informatie kan je ook kijken op onze algemene website: https://www.ecostroom.nu/


HEEFT OOST ECOSTROOM EEN BESTUUR?

Zeker! Het bestuur bestaat uit drie personen:

Dr Roos Erkelens is momenteel sr consultant Organizational change bij Deloitte. Waar nodig tikt ze haar mede-bestuursleden op de vingers, verder kijkt ze er naar uit om het belang van duurzaamheid bij de leerlingen van het Huygens college over het voetlicht te brengen.

Joris van Vuure  is bestuurslid van Ecostroom en houdt zich bezig met operationele zaken, acquisitie van nieuwe daken en de groei van Ecostroom. Hij heeft jarenlange ervaring als logistiek manager en is tevens Nationaal Gids. Daarnaast heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met bouwprojecten en duurzaamheidsvraagstukken.

Martijn Luijtze is bestuurslid van Ecostroom. Hij houdt zich onder ander bezig met de strategie en is het klankbord voor de organisatie. Hij heeft ruime ervaring als projectmanager en adviseur in de ict en creatieve sector. Daarnaast is hij lid geweest van EUKEP waarbinnen hij zich heeft bezig gehouden met Energy & Sustainability.


ZIJN ER STATUTEN?

Uiteraard heeft Oost Ecostroom statuten. Deze zijn op te vragen per mail of te downloaden bovenaan deze pagina.